Проект:

Отримання енергії з руху повітря в високих трубах або глибоких шахтах.

Мета:

Облаштувати установку для отримання енергії потоку повітря в трубах або шахтах, які вже існують та не використовуються в Кіровоградській області.. Отримати електричну енергію з високим ККД.

Проблема:

Використання енергії вітру пов’язана з низкою проблем. Одною з головнішою є нестабільність швидкості вітру в приземних шарах. Але є існуючі штучні системи, в яких при певних умовах швидкість вітру постійна.

Наша робота про те як електрострум можна добувати з сили вітру. Адже запаси вітрової потужності майже у 1000 раз перевищують запаси гідроенергії річок всієї Землі. І отримувати електроенергію з сили вітру можна багатьма способами. Можна використати уже присутніми в атмосфері землі вітри, але у нижніх шарах атмосфери вони не є постійними і тому це суттєвий недолік такого способу добутку енергії. Ми ж пропонуємо отримувати енергію з вітру який є постійним. Як відомо вітер виникає внаслідок різниці тисків. Згідно нашого припущення потік вітру можна отримати завдяки градієнту температур і тисків, що виникає внаслідок піднімання на висоту.

Розроблено:

Розглянемо кілька прикладів одержання енергії завдяки градієнту тиску й температури. Даними прикладами є шахти, що вийшли з експлуатації, труба над поверхнею землі та об'єднана система «шахта-труба.
Легше всього використати шахти, у яких вийшов строк експлуатації. Явище природної тяги при наявності градієнта температур і тисків у стволах шахти, що подають і видають повітря, дає можливість з упевненістю сказати про наявність потоку повітря в даних виробітках. Розрахунки дадуть можливість визначити тиск, а отже і енергію цього потоку. Для того, щоб установити величину природної тяги (розрідження в ділянці каналу або трубопроводу, під дією якого створюється потік газів), необхідно знати температуру повітря в гирлі ствола, що подає повітря, t1 (точка А на малюнку), у стволі, що подає повітря , на рівні колоствольного двору t2 (точка В), у стволі, що виводить повітря на рівні колоствольного двору t3 (точка С) і в гирлі ствола, що видає повітря, t4 (точка D).

Провівши виміри в різні пори року, визначаємо середньорічну температуру повітря t1 у даній місцевості. Вона становить 281,5 К.

Температура повітря в стволі, що подає повітря, на рівні колоствольного двору (t2) визначається по формулі А. Н. Щербаня.

Для цих умов, визначає потужність потоку: 14 кВт.

Труба над поверхнею землі має більші перспективи, тому що тут присутній більший градієнт температур і тисків. Створення жорстко закріпленої труби нераціональне, у зв'язку з її великою висотою над рівнем моря й впливу на неї зовнішніх природних факторів. Виходом із цієї ситуації може служити установка труби на розтяжках або створення розкладної труби, що буде підтримуватися на потрібній висоті аеростатом. Потім визначили потужність потоку повітря в трубі, що має висоту 1000 метрів над поверхнею землі (рис.2).потужність даного потоку 500,2 кВт.

Потрібно:
  • Виготовити діючу модель систем самотяги шахти та труби;
  • Отримати реальні результати, довести необхідність впровадження технології;
  • Розробка бізнес-плану;
  • Реалізація подібних проектів скрізь по Україні.
Необхідні матеріали та кошторис:
  • Виготовлення/придбання лопатей ствольного генератора;
  • Придбання електричного генератора;
  • Eлектрокомплектація;

Приблизний кошторис робіт складає 92 тис.грн.

Очікуваний результат:
  • Отримання потужності з труби висотою 100м – від 14кВт;
  • Зменшення залежності від зовнішніх поставок енергії;
  • Здешевлення енергії.

Необхідно: 92 000 грн.

1.2%

Зібрано: 1 100 грн.

Дата розміщення:
10 грудня 2014р.

Сумма грошової підтримки

будь-яка, від 5 грн.

Пропозиція громаді, кожному:
1. Натискаючи кнопку підтримай, ви переходите на сайт оплати системи "LiqPay" ПриватБанку.

2. Авторизуєтесь за допомогою телефону.

3. Робите свій внесок.
4. На Ваш номер телефону ми направляємо протягом доби пароль для входу на сторінку надання повної інформації про перебіг робіт, відео звітів, фінансових звітів та іншої інформації.