Актуальність теми:

на даний час залежність України від поставок енергоносіїв ззовні набуває стратегічної важливості та ставить нашу країну в становище при якому на нас можливо впливати за рахунок маніпуляцій цінами або можливостями поставок енергоносіїв.

Гипотеза:

наша планета знаходиться в океані енергії. Навколо нас все рухається, все змінюється. Грозові хмари реально підтверджують наявність величезних запасів енергії. Енергія, яка нас оточує в атмосфері є найбільш природною. Її використання є більш правильним та екологічно чистим.

Об’єктом доcлiдження:

даної роботи є спосіб добування електроенергії з атмосфери за рахунок створення локально іонізованої штучної хмари.

Мета роботи:

довести можливість та ефективність добування електроенергії з атмосфери, використовуючи електричне поле Землі. При цьому підтвердити, що даний вид енергії є найбільш природнім, максимально безпечним та дешевим для людства.

Наукова новизна:

полягає в тому, що було розроблено схему для добування електроенергії з атмосфери за допомогою штучної іонізованої хмари за рахунок потужного електричного поля, яке буде випромінюватися іонізуючою баштою висотою в 50м. Ця башта при цьому буде іонізувати частинки в певному радіусі через велику різницю потенціалів. Заряджені частини накопичуються електродами, висотою до 150м, у яких один кінець заземлений а інший вільно підіймається в гору. Через велику кількість заряджених частинок які будуть осідати на електроди буде збуджуватися електричний струм. Далі, через трансформатори напруга буде направлена споживачам.

Методи досліджень:

базуються на опрацюванні наукових джерел,присвячених використанню альтернативних джерел енергії,методах винахідництва і конструювання . З курсу фізики нам відомо, що напруженість електричного поля Землі є 130В/м. Тобто, з ростом висоти різниця потенціалів між землею та верхнім електродом збільшується на 130В. Це означає, що на висоті 100 метрів напруженість дорівнює 130х100=13000В. Так, якщо забезпечити струм в 1А, ми отримаємо 13кВт енергії.

Практичне значення роботи:

полягає в тому,що використання запропонованих технологій є абсолютно екологічно чистим, є таким, що забезпечить Україні енергетичну незалежність, є природною з невичерпним ресурсом.

Атмосферна електростанція

Необхідно: 180 000грн.

16.96%

Зібрано: 30 530грн.

Дата розміщення:
10 грудня 2014р.

Сумма грошової підтримки

будь-яка, від 5 грн.

Пропозиція громаді, кожному:
1. Натискаючи кнопку підтримай, ви переходите на сайт оплати системи "LiqPay" ПриватБанку.

2. Авторизуєтесь за допомогою телефону.

3. Робите свій внесок.
4. На Ваш номер телефону ми направляємо протягом доби пароль для входу на сторінку надання повної інформації про перебіг робіт, відео звітів, фінансових звітів та іншої інформації.